Skip to main content

1918 E. Hawley Road, Custer, MI 49405

2016 Skautavimo Metai
Namai  Stovyklos Informacija  Galerija   
 

Spauskite cia pasiekti AVK Tunto interneto tinklapi.

AVK Tuntas

 

Tuntininkė

s. Renata Borucki

sese.renatab@gmail.com

  

Spauskite cia pasiekti Lituanicos Tunto Facebook lapa.

Lituanicos Tuntas

 

Tuntininkas

v.s fil. Vytenis Lietuvininkas


tuntininkas@gmail.com

 
Spauskite cia pasiekti Nerijos Tunto interneto tinklapi.

Nerijos Tuntas

 

Tuntininkė

j.v.s. fil. Taiyda Chiapetta

juruskautes@nerija.org 

Vasaros Stovykla Rakas 60: Spauskite čia parsisiųsti iš interneto "Dropbox" registracijos anketos

 

 

Mūsų Siekinys

 

Paruošti stovyklą kur pasaulio lietuviai skautai 2018m. vasaros metu švęs Lietuvių Skautų Sąjungos 100 Metų Įkūrimo Jubilieju.


Laiškas mūsų rėmėjams

 

Our Mission

 

To prepare for the 100th Anniversary of Lithuanian Scouting that Global Lithuanian scouts will be celebrating here in Summer 2018.

Letter to Our Donors